Hướng dẫn tập Cẳng Tay: Cuốn tạ đòn trên ghế – Palms Up Barbell Wrist Curl

Nhóm cơ chính: Cẳng tay Dạng bài tập: Isolation / Khu biệt Cấp: Mới Lực: Kéo Hướng dẫn tập Cẳng Tay: Cuốn tạ đòn trên ghế – Palms Up Barbell Wrist Curl 1. Bắt đầu bằng cách để tạ đòn một bên của ghế tập nằm ngang. 2. Quỳ xuống trên hai đầu gối, thân hướng

Continue reading »

Xem ngay Người Phán Xử Tập 29 Full HD 29/06/2017

Trực tiếp Người Phán Xử Tập 29 Full HD 29/06/2017 Tập trước của Người phán xử, Phan Quân đã cùng Diễm My bày mưu giả khùng để được tại ngoại. Nhân tiện, đám tang trước đó của ông cũng được hợp thức hóa. Thế là Phan Quân lại đường hoàng là người phán xử. Đoạn trailer

Continue reading »